Språkutvecklande arbetsplatser

Språkutvecklande arbetsplatser

och Språkombud


Språkutvecklande arbetsplatser​

I dag står många arbetsplatser inför utmaningar som till stor del har att göra med det svenska språket. Språket är grunden i arbetet, och förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvaliteten, säkerheten, arbetsmiljön, delaktigheten, gemenskapen och möjligheten till rekrytering.

Behovet av personal är redan stort, och än större kommer det att bli. Prognosen är att efterfrågan kommer att öka kraftigt under de närmaste tio åren. I takt med att nya medarbetare behöver rekryteras får gruppen andra-språkstalare allt större betydelse. Men tyvärr drar sig många arbetsgivare för att anställa den som inte från början pratar flytande svenska. Och på arbetsplatser med medarbetare som har brister i svenskan blir språket lätt en ”elefant i rummet” – ett problem som alla ser, men ingen vill tala om.

Hur har ni det med svenska språket
​på er arbetsplats? 

 • Jag håller föredrag om vad som kännetecknar en språkutvecklande arbetsplats, vilka vinster det ger att arbeta språkutvecklande och att ha språkombud, och hur ni kan komma igång på det sätt som passar er arbetsplats bäst.
 • Jag hjälper er att ta fram en strategi och en handlingsplan för ert språkutvecklande arbete så att det blir långsiktigt hållbart.
 • Jag utbildar dels medarbetare till diplomerade språkombud, dels pedagoger som vill fortbilda sig till språkombudsutbildare.


Information om konceptet språkombud och vad som menas med språkutvecklande arbetsplatser hittar du på Föreningen Vård- och omsorgscollege hemsida. Där finns också filmer, artiklar, utvärderingar och annat material.

Nu finns äntligen vår handbok för arbetsplatser som vill veta mer, komma igång och få stöd i arbetet att bli språkutvecklande. 

Jag känner mig väldigt stolt över att ha varit med som redaktör och medförfattare i samarbete med Vård- och omsorgscollege.

Lyft språket på jobbet! går att läsa och ladda ner gratis.
​Klicka på knappen under texten till vänster.

Lyft språket på jobbet!

 • Utbilda medarbetare till språkombud.


 • Se filmen Varför satsa på språkombud?


 • Boka föredrag/workshop för arbetsplatser, chefer och verksamhetsledare och som vill arbeta språkutvecklande. 


 • Beställ handboken Lyft språket på jobbet!

Hitta mig

Eva Stilling - Mellan raderna

Källslättten 14

647 91 Mariefred


eva.stilling@mellanraderna.se

070-270 63 23

Eva Stilling - Mellan raderna

Lyft språket på jobbet!

 • Utbilda medarbetare till språkombud.


 • Se filmen Varför satsa på språkombud?


 • Boka föredrag/workshop för arbetsplatser, chefer och verksamhetsledare och som vill arbeta språkutvecklande. 


 • Beställ handboken Lyft språket på jobbet!