Språkkonsult

Språkkonsult i svenska 

Jag är examinerad språkkonslut i svenska med tjugofem års erfarenhet som utbildare i muntlig och skriftlig kommunikation, redaktör, skribent och textgranskare. Mina metoder och verktyg vilar alltid på språkvetenskaplig grund.

Som språkkonsult 

  • Tar jag uppdrag som redaktör för läromedel, facböcker, biografier och annan liiteratur.


  • Skriv-coachar jag alla slags skribenter, både enskilt och i grupp.


  • Fortbildar jag redaktörer, projektledare, lärare och andra som  arbetar med att kommentera, vägleda och bearbeta andra skribenters texter.

 

  • Utbildar jag skribenter på företag, organisationer och myndigheter som vill utveckla sitt skrivande och sina kunskaper om att skriva effektiva texter. ​


  • Skriver, granskar och bearbetar jag alla sags texter.


  • Skriver jag texter på lättläst svenska och bearbetar andras texter till lättläst.​ Med lättläst svenska menas texter som utifrån språkvetenskaplig forskning är anpassade för läsare med till exempel dyslexi eller kognitiva funktionsnedsättningar, och läsare som är ovana vid att läsa eller har svårt att läsa svenska av andra anledningar. 

Jag är också underkonsult hos Språkkonsulterna Prodicta AB, i Stockholm. 

Vad är egentligen bra kommunikation?

Som språkkonsult är jag specialist på kommunikation i text och tal, och speciellt tränad i att förklara vad som gör att skriftlig och muntlig kommunikation fungerar eller inte fungerar utifrån syfte och målgrupp. 

Hitta mig

Eva Stilling - Mellan raderna

Källslättten 14

647 91 Mariefred


eva.stilling@mellanraderna.se

070-270 63 23

Eva Stilling - Mellan raderna